/

Verslag Parochiedag 14 september 2019

Op zaterdag 14 september hebben we een parochiedag gehouden. Het doel van deze dag was om mensen te informeren over de stand van zaken rond het beleidsplan, zowel bestuurlijk als pastoraal, en naar aanleiding hiervan hun inbreng te vragen.

De volgende vragen werden aan de deelnemers voorgelegd:

* Welke kansen zie je om mensen te interesseren voor het geloof?
* Hoe kunnen we een gastvrije parochie zijn?
* Wat kan ik doen voor mijn parochie?

Het volledige verslag van de parochiedag vindt u in de nieuwsbrief via deze link.