Bijbelschrijven Petrus en Paulus

Bijbelschrijven Petrus en Paulus

Op de zondagen 10 en 17 september is er na de viering gelegenheid voor alle belangstellenden om een pagina van het resterende deel van het Marcus-evangelie te schrijven. Hiertoe zullen schrijftafels gereserveerd worden.

Nieuwe kijk op het oude boek
In het nieuwe kerkelijke jaar dat in de Advent begint, staat het Marcus-evangelie centraal. Gedurende enige jaren is er in de kerkgemeenschap van onze Petrus en Pauluskerk door parochianen en kerkgangers gewerkt aan een handgeschreven Marcus-evangelie. Vooral de vormelingen hebben aanvankelijk energie gestoken in het overschrijven van delen van dat evangelieverhaal. In september willen we dit bijbelschrijven voltooien. Hierna zullen alle pagina’s tot een mooi boek worden samengebonden en een vaste plaats krijgen in de kerk.

Woensdag 22 november: Lezing Frank Bosman, cultuurtheoloog, zal bij het gereedgekomen van het handgeschreven Marcus-evangelie zijn introductie geven. Hij zal ons laten kijken door de ogen van Marcus en vertellen hoe wij naar hem en zijn werk kunnen kijken.

Praktische informatie
• Aanvang: 20.00 uur
• Locatie: Pauluszaal
• Entree: €5,00

Zondag 3 december: Presentatie in de kerk van het handgeschreven Marcus-evangelie.
In de viering zal begonnen worden met het lezen van het evangelie van Marcus. Het handgeschreven exemplaar  krijgt een blijvende plaats in de kerk.

Praktische informatie
• Aanvang: 10.00 uur

Marcus-evangelie digitaal door Petrus en Pauluskerk

 

 

- Vormelingen per katern -