/
  Petrus en Paulusparochie Laitkynsew India logo laikynsew

Juli 2017 Bericht uit India

De afgelopen jaren hebben we vanuit onze parochie vriendschapsbanden opgebouwd met onze zusterparochie, de Petrus en Paulusparochie in Laitkynsew in India.
Dat is nog een uitvloeisel van het bezoek dat we als parochie in 2005 aan Rome hebben gebracht en waarbij we toen begeleid zijn door pater Piet Cuijpers van de orde van de Salvatorianen. Via hem zijn we in contact gekomen met de Petrus en Paulusparochie in Laitkynsew.

Laitkynsew ligt in het noord-oosten van India in de staat Assam. Dit is één van de armste gebieden van dit toch al erg arme land.

Om een bijdrage te kunnen leveren aan het verbeteren van de levensstandaard daar hebben we de afgelopen jaren actie gevoerd om geld in te zamelen voor de bouw van een school en hostel  in Laitkynsew. Een nieuwe school was hard nodig, want het oude gebouw was meer dan 100 jaar oud en was werkelijk helemaal versleten.

Mede dankzij de bijdragen uit onze parochie en de hulp van een groot aantal andere donateurs, is het gelukt om dit project van de grond te krijgen.

Vorig jaar konden we al berichten dat de school en het gemeenschapscentrum klaar waren. Daardoor kunnen jongens en meisjes uit de regio goed onderwijs krijgen in een goed gebouw.

Onlangs hebben we bericht gekregen dat ook het St Peter and Paul's Hostel in Laitkynsew dit jaar in juni gereed is gekomen. Hier kunnen in totaal 40 kinderen worden gehuisvest die te ver weg wonen om elke dag op en neer naar de school te gaan. Nu kunnen ze wel het onderwijs volgen in hun Divine Saviour English medium School.

Het Hostel is op 18 juni 2017 ingezegend in aanwezigheid van de provinciaal overste van de Indiase  Salvatorianen, Father P. Sunil Kashamkattil en andere leden van deze orde uit Shillong en Nagaon (Assam).

Enkele foto's van het hostel en van de plaquette met de namen van de donateurs


 

Januari 2016 Bericht uit India
(Uit het Engels vertaald)

Hartelijke groeten van de Petrus en Paulusparochie uit Laitkynsew. Nu we toeleven naar het feest van Kerstmis willen we namens onze parochie aan u en alle gelovigen van de Petrus en Pauluskerk in Tilburg alvast een kerstgroet sturen.
We zijn jullie allemaal veel verschuldigd vanwege alle offers die jullie hebben gebracht voor de zusterparochie hier in Laitkynsew. Tien jaar lang hebben jullie ons geholpen met financiële steun via diverse inzamelingsacties. Speciaal herinneren we ons dankbaar de betrokkenheid van jullie grotere en kleine kinderen hierbij. Op de foto's die jullie ons hebben toegezonden zagen we hoe actief ze hebben meegedaan.
Met die genereuze bijdragen hebben we onze honderd jaar oude kerk (1912) die destijds werd gebouwd door de Duitse Salvatoriaanse Missionarissen kunnen renoveren. Daarmee is voor de wereldwijde Salvatoriaanse gemeenschap een monument behouden gebleven; een van de weinige kerken uit de begintijd van hun gemeenschap.
We kunnen jullie niet genoeg danken voor al jullie giften en we bidden dat de Verheven Redder u zal zegenen en u met al zijn genade zal omringen. We danken de priesters en broeders, de kerkgangers, de jeugd, alle betrokkenen bij jullie kerk. Moge Gods zegen met jullie zijn voor altijd en eeuwigheid!

In dank verschuldigd vanwege onze Verheven Redder,

Fr. Noble George SDS
Parochiepriester
St. Petrus en Paulus Parochie
Laitkynsew.

Voor de originele Engelse tekst Lees hier >>>


 Oktober 2016 Bericht van de Werkgroep India

Al 10 jaar overhandigen wij aan pater Piet Cuijpers, onze contactpersoon met onze zusterparochie in Laitkynsew, een mooie cheque. Dit jaar mochten we het bedrag van € 5.163,78 op de cheque noteren. Met hulp van diverse mensen en organisaties in binnen- en buitenland is het gelukt om dit project tot een succes te brengen.


Mei 2015 Bericht van de Werkgroep India
School Laitkynsew geopend

Op 1 februari is het nieuwe schoolgebouw, annex gemeenschapshuis, in Laitkynsew ingezegend. Al een aantal jaren onderhouden we vriendschapsbanden met de Petrus en Paulusparochie aldaar. Mede dankzij onze financiële steun en die van parochie De Goede Herder kon het gebouw gerealiseerd worden. Op dezelfde dag werd ook de vernieuwde en uitgebreide parochiekerk opnieuw ingezegend. Dit project realiseerde de bevolking op eigen kracht.
 
Waar de kinderen vroeger vanaf hun tiende jaar niet meer naar school gingen, kunnen ze nu voortaan vervolgonderwijs krijgen. Door de overblijfmogelijkheid kunnen ook kinderen die ver van het dorp vandaan wonen naar school. Omdat het gebouw tevens als gemeenschapshuis fungeert, biedt het mogelijkheden voor volwasseneneducatie. Met dit alles is de nieuwe school van groot belang voor de verdere ontwikkeling van de hele bevolking in deze regio.
 
Inmiddels is de school ingericht en zijn de lesprogramma’s en activiteiten opgestart. De komende tijd zullen de activiteiten voor de gemeenschap worden uitgebouwd. Hiermee is het project op ‘een haar na’ gereed, want via onze contactpersonen hebben we begrepen dat de keuken en eetzaal nog moeten worden opgeknapt. Voor het grootste deel zijn hiervoor inmiddels financiële middelen beschikbaar, maar er ontbreekt nog € 5.000. Vanuit onze parochie willen we ook dit laatste stukje bij elkaar proberen te brengen.
 
Op onze website staat een uitgebreide fotoreportage van het gebouw en de kinderen die inmiddels gebruik maken van de school. Tijdens het Petrus en Paulusfeest komt onze contactpersoon pater Piet Cuijpers naar Tilburg. We zullen dan ook enkele foto’s van de nieuwe school tonen.
 
Gé Vrenken, Werkgroep India


Nov 2014 Bericht van de Zeskrant redactie
Hoe staat het met de bouw?

De bouw van school en hostel in onze zusterparochie in Laitkynsew, India vordert. Onlangs ontvingen wij enkele foto’s die dit illustreren. U vindt ze in het fotoalbum op onze website  Het betonnen gebouw in aanbouw is de nieuwe school. Inmiddels is de tweede verdieping bereikt.

In september konden we onze jaarlijkse cheque overhandigen aan pater Piet Cuijpers, dit keer met een waarde van € 4.693. Van dit bedrag was € 3.345 de opbrengst van het Petrus en Paulusfeest. De rest was afkomstig van de Adventsactie 2013 in heel De Goede Herder (€ 1.248) en de Wereldwinkel (€ 100 uit de fooienpot). Iedereen hartelijk dank! Ook de opbrengst van de komende Adventsactie in De Goede Herder gaat naar Laitkynsew. We bevelen de actie van harte bij u aan!


Mei 2014 Bericht van de India werkgroep
Bouwproject tussen bericht

Rond de jaarwisseling is gestart met de bouw van de school en het hostel in onze zusterparochie in Laitkynsew in India. Onlangs zijn we weer geïnformeerd over de stand van zaken. De werkzaamheden vorderen gestaag. De ruwbouw van de eerste verdieping is klaar. Inmiddels wordt gewerkt aan de bovenste tweede verdieping. De planning is dat de bouw op 31 december 2014 klaar is.
Dan staat er een gebouw met vier klassen (elke klas voor 40 leerlingen) en met een overblijfmogelijkheid (hostel) voor in totaal 40 kinderen. Plus natuurlijk de bijbehorende ruimtes en voorzieningen.
Met dit project worden niet alleen de onderwijsmogelijkheden voor de kinderen in dit gebied enorm verbeterd, maar ook worden allerlei activiteiten op het terrein van volwasseneducatie mogelijk gemaakt.
Mede dankzij de steun van onze parochie gaat langzaam een droom in vervulling. Binnenkort kunnen 160 jongens en meisjes uit Laitkynsew in hun nieuwe gebouw goed onderwijs volgen. En de komende jaren zal hun aantal alleen maar groeien. Hun droom en onze droom om de arme en gemarginaliseerde bevolking van dit stukje India te helpen om zich verder te kunnen ontwikkelen wordt steeds meer werkelijkheid.
Hartelijk dank aan iedereen zie zijn of haar steentje bijdraagt om dit project tot een succes te maken. Dat de mensen in Laitkynsew ons hiervoor dankbaar zijn, blijkt wel uit onderstaande passage uit het voortgangsrapport dat we mochten ontvangen.
The   Salvatorian community in  Laitkynsew together with all those who are contributing to the     project    and the    people of Laitkynsew are most grateful  to the parishioners of Parochie De Goede Herder    for their generous support. Thanks to  your  precious  help, we are making a dream come true as the children of the villages will be able to study and succeed in life.  
Op de site van de parochie kunt meer lezen over dit project.Daar vindt u ook enkele actuele foto’s.

Tijdens het Petrus en Paulusfeest besteden we weer aandacht aan Laitkynsew. De opbrengst van de diverse activiteiten is bestemd voor dit project. We hopen op uw steun en royale bijdrage.
Op 7 september 2014 komt Pater Piet Cuijpers weer naar onze kerk om de cheque met de bijdrage van dit jaar in ontvangst te nemen.

Extra informatie in het engels:


Augustus 2013 Bericht van de India werkgroep
Bouwproject gestart

Onlangs kregen we goed nieuws uit onze zusterparochie, de Petrus en Paulusparochie in Laitkynsew, India. Eind mei zijn de bouwplannen gereed gekomen voor de school met hostel (pension), waaraan wij een financiële bijdrage leveren. Het contract met de aannemer is getekend en inmiddels is met de bouw begonnen. De realisatie van dit voor de bewoners van Laitkynsew belangrijke project werd mogelijk dankzij donaties van een groot aantal particulieren en organisaties. Onze Petrus en Paulusgemeenschap draagt al enkele jaren bij. Vorig jaar sloot de hele parochie De Goede Herder zich aan. Laitkynsew bestaat uit 36 dorpen en dorpjes en ligt in een van de armste gedeelten van India, tegen de grens van Bangladesh. Door de geïsoleerde ligging heeft Laitkynsew weinig mogelijkheden om zich te ontwikkelen. Goed onderwijs, vooral ook voortgezet onderwijs, is daarom erg belangrijk. In het nieuwe gebouw komen vier klaslokalen voor in totaal 160 leerlingen. Ook komt er een hostel voor kinderen die te ver weg wonen om elke dag op en neer naar school te kunnen gaan (40 in totaal). De nieuwbouw vervangt het huidige, meer dan 100 jaar oude en totaal versleten schooltje. Dankzij de nieuwe school kunnen straks veel meer kinderen onderwijs volgen, ook uit de omgeving. Daarnaast komen er in het gebouw ruimtes voor bijeenkomsten en volwasseneneducatie. Met het project wordt dus ook gezorgd voor een betere ontwikkeling en betrokkenheid van de hele bevolking, en wel van alle etnische en religieuze groeperingen. Het gebouw moet eind volgend jaar helemaal gebruiksklaar zijn. Dan staat er een prachtige nieuwbouw, waar heel Laitkynsew en wij trots op kunnen zijn.

 November 2012 Bericht van de India werkgroep

Onze parochie onderhoudt al enkele jaren vriendschapsbanden met de Petrus en Paulusparochie in Laitkynsew, India. Vriendschap betekent ook: iets voor elkaar over hebben. Elkaar steunen waar dat nodig is. Laitkynsew ligt in een van de armste delen van India en kan onze hulp goed gebruiken. Nadat we de afgelopen jaren geld bij elkaar hebben gebracht voor het afbouwen van enkele kapelletjes en het aanschaffen van leermiddelen, is de opbrengst van de acties sinds vorig jaar gereserveerd voor een nieuw schoolgebouw. Bij dit schoolgebouw komen een overnachtingsmogelijkheid voor kinderen die vanwege de grote afstanden niet elke dag op en neer naar huis kunnen en gemeenschapsvoorzieningen. Hierdoor kan de bevolking zelf initiatieven nemen om zich verder te ontplooien en kan zich op die manier ontworstelen aan de armoedesituatie. Afgelopen zomer hebben we pater Piet Cuijpers een cheque van € 5.584,65 kunnen overhandigen. Een mooie bijdrage, maar u begrijpt dat er voor een dergelijk project meer nodig is. De paters Salvatorianen hebben daarom ook andere fondsen benaderd. Een paar weken geleden kregen we van pater Piet Cuijpers bericht dat de financiering, mede dankzij enkele fondsen uit het buitenland, bijna rond is. Als alles loopt zoals verwacht, dan kan in het voorjaar van 2013 daadwerkelijk met de bouw worden begonnen. Er is nog meer goed nieuws te melden. De parochie De Goede Herder heeft besloten om in de komende adventsperiode aandacht te gaan besteden en actie te gaan voeren voor ons project in Laitkynsew. Hiermee wordt het draagvlak van het project verder verbreed en komt de realisatie ervan ook weer een stap dichterbij. Een mooi voorbeeld waartoe samenwerking kan leiden.


 

Juni 2012 Bericht van de India werkgroep

Onze parochie steunt een project voor de bouw van een school, met een overblijfmogelijkheid (hostel) en gemeenschapsvoorzie- ningen voor de Petrus en Paulusparochie in onze zusterparochie in Laitkynsew, India. De Adventsactie had financiële steun toegezegd op voorwaarde dat ten minste vijftien andere parochies voor dit project aan de Adventsactie zouden meedoen. Daarom namen we contact op met andere Petrus en Paulusparochies in het land, parochies die een Petrus en Pauluskerk hebben en nog enkele andere parochies in ons dekenaat. Dat leidde ertoe dat er ruim meer dan de gevraagde vijftien parochies toezegden aan de Adventsactie mee te doen. Helaas was de totaalopbrengst van de Adventsactie niet genoeg. Dat betekent dat ons project voor Laitkynsew vooralsnog geen bijdrage ontvangt van de Adventsactie. Van de adventsactie ontvingen we een brief waarin zij ons prijzen voor onze inzet en enthousiasme en waarin ze aangeven begrip hebben voor onze teleurstelling. Inmiddels heeft een collega van pater Piet Cuijpers van de congregatie van de Salvatorianen, met wie we nauw samen- werken in dit project, contact gelegd met Progressio, een zus- terorganisatie van de Adventsactie, zodat de kans er inzit dat via die organisatie toch nog een bijdrage verstrekt gaat worden. Ook de nieuwe parochie De Goede Herder zal waarschijnlijk ons project gaan ondersteunen. Ondanks deze tegenslag blijven we onze zusterparochie in Laitkynsew steunen. Het project en vooral de mensen in Laitkynsew zijn het meer dan waard.


 

Februari 2012 Bericht van de India werkgroep

In de adventtijd hebben we in onze parochie veel aandacht besteed aan de bisschoppelijke adventactie door o.a. collectes, verkoop ansichtkaarten, adventactie matinee en de voorzitter van de bisschoppelijke adventactie, pastor Matthieu Wagemaker, was voorganger in een eucharistieviering. De Adventactie steunde het project Brug naar de toekomst. Samen met de lokale gemeenschap van onze zusterparochie, de Petrus en Paulusparochie in Laitkynsew in India, werken we aan het realiseren van een nieuw schoolgebouw. Een gebouw voor vervolgonderwijs, overnachting voor kinderen die vanwege de grote afstanden niet elke dag naar huis kunnen en dat dienst doet als parochiecentrum. Veel Petrus en Paulusparochies in Nederland en de andere parochies binnen ons eigen dekenaat hebben meegedaan om het project te steunen. We hopen dan ook dat het streefbedrag van € 25.000 gehaald wordt. Iedereen die zijn steentje heeft bijgedragen: hartelijk dank! Gé Vrenken, Werkgroep India


 

Juni 2011 Bericht van de India werkgroep

Al sinds 2005 onderhoudt onze parochie vriendschapsbanden met de Petrus en Paulusparochie in Laitkynsew, India. Regelmatig houden we elkaar op de hoogte over hoe het gaat bij hen en bij ons. Vorig jaar gingen twee van onze parochianen, Mart en Corrie de Laat, op bezoek in Laitkynsew. De vormelingen hebben in april de foto’s bekeken die Mart en Corrie maakten en gezien en gehoord hoe het leven in India is. Dat leidde tot boeiende vragen en gesprekken. Ze waren echt geïnteresseerd en betrokken. De bijeenkomst heeft hen zeker een beetje mee ‘gevormd’. Leren van elkaar, daar gaat het vooral om bij de samenwerking met Laitkynsew. We leren ook dat, ondanks alle verschillen, de kern van ons geloof dezelfde is. We laten ons allemaal inspireren door dezelfde Blijde Boodschap van het Evangelie. Een boodschap die wel eens kort en bondig wordt samengevat als: eert God de Vader en heb uw naaste lief als u zelf. Omdat wij welvarender zijn, is het goed om tastbaar gestalte te geven aan deze oproep tot naastenliefde. Elk jaar voert onze parochie daarom acties om geld in te zamelen voor Laitkynsew. Een paar keer is dit besteed aan het (af)bouwen van kapellen die niet alleen een godshuis zijn, maar ook een centrale functie hebben voor de dorpsgemeenschappen. Een andere keer zijn leermiddelen aangeschaft voor de lokale school. Op dit moment ‘sparen’ we voor een hostel voor kinderen die voortgezet onderwijs volgen. Door de grote afstanden kunnen zij niet elke dag op en neer naar huis gaan. Een hostel biedt een logeergelegenheid waar ze door de week kunnen verblijven. Het project wordt ondersteund door de paters Salvatorianen. Lokale leden van deze orde zijn belast met de pastorale zorg in deze parochie. Pater Piet Cuijpers uit Rome, die in het hoofdbestuur zit van de Salvatorianen en die in onze kerk een aantal keren in de vieringen is voorgegaan, is de grote stimulator achter dit project en onze contactpersoon met Laitkynsew. Op het komende Petrus en Paulusfeest wordt hiervoor geld ingezameld (zie de voorgaande bladzijden). Ook de communicanten en vormelingen dragen hier hun steentje aan bij. We hopen dat u de acties royaal wilt ondersteunen.


Maart 2011 Foto's van Piet Cuijpers

Volg deze link naar het fotoalbum.


November 2010 Bericht van Fr. Alex. SDS

Van pater Alex ontvingen we de volgende brief. Daarin bedankt hij onze parochie voor de financiële steun en beschrijft hij de bouw van de kapel. Hij zegt toe om na februari enkele foto’s te sturen van de inwijding van de kapel. Dear. Rev. Deacon Cor Sinnema and Mr. Gé Vrenken I am happy and thankful to you for the tireless and constant work for the mission developments and our work of salvation in the given situations. Thus, we, the Faithful of Laitkynsew (St’s. Peter and Paul Parish) have been experiencing the constant help and encouragement in all the aspects of the mission developments for which I am on the behalf of the Parish and its Faithful indebted to say a word of gratitude and love for what you have been to the Parish. ‘THANK YOU VERY MUCH’ may God reward all our efforts and undertakings. One of the Villages in the Parish has started the Construction (from last year contribution) of the village chapel that which is ending and Rev. Fr. Hillarius Lamere V.G of the Archdiocese of Shillong has consented to bless it in the month of Feb 2011. Therefore, may I send all the details with photographs once the blessing is over? However, the picture that you see is under way to complete as of now. Hoping for many more rewards and blessing from the Divine Savior. Let us pray that may God be with us. terug


 

November 2010 Bericht van Mart de Laat

Sinds een aantal jaren ondersteunt onze parochie de Petrus- en Paulusparochie in Laitkynsew, India. In september konden we onze contactpersoon, pater Piet Cuijpers, weer een cheque aanbieden. Mart de Laat, lid van de Werkgroep India, laat u hieronder graag zien hoe ons geld wordt besteed. In december 2009 bezocht ik onze zusterparochie in Laitkynsew. In een van de dorpen in de parochie werd het gebouwtje hiernaast als kapel gebruikt. Enkele weken geleden kregen we bericht dat de kapel die met ons geld kon worden gebouwd (hiernaast), bijna klaar is. Hij zal in februari 2010 door de aartsbisschop worden ingewijd. Het volgende project waarvoor ons geld wordt ingezet, is de bouw van een hostel. Tot een leeftijd van 9-10 jaar bezoeken kinderen een dorpsschooltje. Daarna moeten ze naar scholen die verder weg liggen. Gezien de afstanden (10-30 km) kunnen de kinderen niet elke dag naar huis komen. Meestal verblijven ze 3 à 4 dagen per week in een hostel. Dit is een school met logeermogelijkheden voor kinderen van 10-13 jaar. Deze hostels worden gerund door diverse kerkelijke organisaties. Het dorpje Laitkynsew is rooms-katholiek, maar de kinderen gaan naar een hostel van de Presbytarian Church (zie foto), een Schotse afdeling van de gereformeerde kerk. Dit hostel ziet er goed uit, wordt goed geleid en men houdt prima rekening met de verschillende geloofsovertuigingen. Er zitten zelfs moslim- en boeddhistische kinderen daar op school. Wel heeft dit hostel te maken met grote capaciteitsproblemen. Er zijn meer kinderen die naar school willen dan er plaatsen zijn. De kinderen verblijven er drie dagen en dan komt er weer een andere groep voor drie dagen. Over efficiënt gebruik gesproken… Ook is het hostel erg ver weg van het dorpje Laitkynsew (27 km). De bisschop is nu bezig om dichter bij het dorp een nieuw hostel op te richten. De kerk vindt dat het onderwijs dat zij geven, bestemd is voor iedereen. Dit hostel wordt daarom gebouwd samen met de salesianen van Don Bosco, maar ook de krishna-beweging, moslims en boeddhisten dragen bij aan de exploitatie. De staat bekostigt meer dan 80% van het gebouw en de basisinrichting. De initiatiefnemers moeten de hostel wel zelf bouwen, want dat schept werkgelegenheid. De kosten voor het verblijf buiten schooltijd, de extra schoolkosten, extra leerkrachten, de uniformen, etc. komen voor rekening van de ouders. Helaas ontbreekt het veel gezinnen aan een vast maandelijks inkomen. Daarom wordt soms afgezien van goed onderwijs. De kerken vinden dat geldgebrek geen reden mag zijn om geen onderwijs te genieten. Daarom ondersteunen ze de ouders in financiële zin. In onze acties voor onze zusterparochie in Laitkynsew hopen wij binnenkort weer een beroep op u te mogen doen, om zo voor een groot aantal kinderen goed onderwijs in een hostel mogelijk te maken.


 

Oktober 2010 Bericht van de werkgroep

De opbrengst van de boeken overtrof onze verwachtingen. Er is die dag (Petrus en Paulusdag) voor € 1.670,93 verkocht. Dit bedrag werd, aangevuld met de opbrengst van alle andere acties, zoals sponsorloop, de meeropbrengst van enkele collectes, tijdens de viering op 3 oktober symbolisch aan pater Cuijpers overhandigd. Hij ontving een cheque van € 3750,-.


 

Mei 2010 Bericht van de werkgroep

PnPIndiaElk huisje in India heeft zijn eigen altaartje Het spreekwoord is anders maar houdt verband met onze katholieke grondslag. Tijdens mijn bezoek aan onze zusterparochie Laitkynsew in India zijn wij diverse keren in zo'n klein huisje uitgenodigd voor een gesprek met thee en koekjes. Wat dan altijd opvalt is de aanwezigheid van een klein altaartje op een heel prominente plek in de huiskamer. Dit gebruik heeft enige verbinding met het Hindoeïsme en het Boeddhisme. Zo'n altaartje is een bonte verzameling van kleine bloemetjes, een beetje eten op een schaaltje, altijd fris water in een flesje, en natuurlijk een Mariabeeld. Daaromheen staan dan de familie-foto's en verzamelde herinneringen aan specifieke uitstapjes (kleine gekleurde keien, olifantjes en neushoorns maar ook oude kerstkaarten). Het eten wordt dagelijks vervangen, net als de bloemen. De bekende kalender met daarop alle marktdagen in de omgeving maar ook de feestelijkheden bij de andere geloven, wordt goed bijgehouden. Ook een bijeenkomst van een ander geloof wordt door iedereen bijgewoond. Aan tijd heeft niemand gebrek, morgen komt de zon toch weer op en lang niet elke dag komt een priester, monnik of boeddhist de dorpsgemeenschap bezoeken. Dus bij een bezoek vindt men dat je aanwezig moet zijn, want dat geeft ook weer een reden om berichten met elkaar uit te wisselen. De krant komt niet elke dag, en dan alleen maar omdat iemand uit de dorpsgemeenschap die koopt in de grote stad (35 km verderop). Rondom de diverse kerkjes zijn bijna altijd een paar mensen bezig met het herstellen van de gemeenschappelijke omgeving. Dat zijn dan de kapelletjes, de ontmoetingsruimtes of de oude scholen. Het constant moeten herstellen van de wandelpaden en kleine watergangen vraagt regelmatig om gezamenlijke inzet van arbeid. De priester of de monnik roepen dan op tot een ‘village walk’. Verwacht wordt dat iedereen van jong tot oud op die dag komt meehelpen. Het is dan de bedoeling dat door gezamenlijke inspanning de algemene structuur van wegen, regen- en rioolafvoer weer helemaal wordt hersteld. Door de regelmatige grote regenval is het voor ons onvoorstelbaar wat er meerdere malen per jaar wordt vernield door dit natuurgeweld. In deze kleine dorpsgemeenschappen bestaat geen gemeentelijke dienst die de modder van straat komt opruimen. Alles moet door de dorpsbewoners zelf worden gedaan. Hierdoor is de onderlinge afhankelijkheid behoorlijk groot, hetgeen tevens een soort verplichting inhoudt dat je ook komt meehelpen. Aan een beetje gereedschap voor dit soort werkzaamheden is groot gebrek. Gereedschap is erg duur naar Indiase begrippen en arbeid is erg goedkoop. Twee stokken met een dubbelgevouwen doek gedragen door vier man, daarop worden 10 scheppen zand vervoerd. Bij ons kan iemand dat alleen met een kruiwagen. Aan het einde van de dag worden - als dank dat er geen ongeluk is gebeurd- nieuwe bloemen voor het altaar mee naar huis genomen.


 

April 2010 Bericht van Piet Cuijpers

PICT5319

Deze foto vond ik nog: De zondag na de inzegening van de kapel in het dorp Lumwahkrem. In het midden P. Alex, met het kazuifel dat hij van de bisschop van Bamberg cadeau kreeg.

 

 

 

 

 

 


 

Januari 2010 Bericht van Piet Cuijpers

Via onze website kunnen jullie kennis nemen van waar wij zoal mee bezig zijn. Zie website

Met groeten uit Rome

P. Piet Cuijpers,

SDS Missiesecretaris Salvatorianen


November 2009 Bericht van Piet Cuijpers

Piet Cuijpers, onze contactpersoon met Laitkynsew, India, schreef op 31 oktober een brief aan zijn geboortedorp Ospel. Daaruit de volgende passage over onze zusterparochie: “Het eerste missiegebied van de Salvatorianen was het Noordoosten van India: Assam. In het jaar 1890 was daar geen enkele katholiek, nu zijn er 15 bisdommen. Onze eerste missionaris stierf daar van de ontberingen al na zes maanden. Het spreekt vanzelf dat dit begin heel dramatisch was, en het bleef tot vandaag in de herinnering bij de katholieken in Noord-Oost India en bij de Salvatorianen. Die eerste missionaris was voor hij Salvatoriaan werd een priester van het bisdom Bamberg (Duitsland). Daarom onderhouden we ook speciale banden met dat bisdom. In augustus was de bisschop van Bamberg, Dr. Ludwig Schick, dan ook aanwezig in dat gebied, om er een nieuwe school en een dorpskapel in te zegenen en de jaargedachtenis van die missionaris mee te vieren. De inzegening van de kapel vond plaats in een dorp van onze parochie Laitkynsew, die 40 dorpjes telt. Het ligt op de grens van India met Bangladesh, in de deelstaat Meghalaya. Als u eens in een atlas kijkt, vindt u het zeker. En zoals dat gaat: het bleef niet bij de inzegening van de kapel, maar er werden tegelijk nog vijf kindjes gedoopt en er waren drie eerste communicanten. Voor de katholieken van dit dorp, op de grens met Bangladesh, een grote gebeurtenis. Een kapel voor de 150 katholieken, die natuurlijk veel meer is dan enkel een kapel: het is de vergaderzaal voor de catechisten, voor de vrouwenvereniging, voor de mensen van het dorp als er iets te bespreken valt, enz.”


April 2009 Bericht van India werkgroep

Onze parochie ondersteunt de Petrus en Paulusparochie in Laitkynsew in India. Dankzij onze financiële steun, maar vooral ook door de grote inzet van de bevolking ter plaatse konden het afgelopen jaar drie kapellen worden afgebouwd. Onze contactpersoon, pater Piet Cuijpers, was een tijd terug in India. Op onze parochiewebsite kunt u filmpjes bekijken die hij gemaakt heeft van het overhandigen van onze cheque en van repetities voor een parochiefeest. In een ander filmpje stellen pastoor Peter Nengnong en kapelaan Orlysius Marwein zich aan u voor. Op 1 maart was pater Cuijpers te gast in onze parochie om te vertellen over India en het startschot te geven voor de acties van de vormelingen en de communicanten om geld bijeen te brengen voor het verbeteren van het onderwijs in Laitkynsew.

* De vormelingen hebben het initiatief genomen om zakjes rijst te gaan verkopen aan familie, vrienden en bekenden. Indiarijst natuurlijk. Ze hebben daar zelf een receptenboekje bij gemaakt. Als een van de vormelingen hiervoor bij u aanklopt, dan weet u waar de opbrengst voor bedoeld is.

* De communicanten hebben in het kader van het Paulusjaar allemaal een Paulusicoon geschilderd die op zondag 19 april na de viering van 10.00 uur verkocht wordt. De opbrengst is ook voor Laitkynsew.

Namens de mensen in India willen we de communicanten en de vormelingen hartelijk bedanken voor de mooie initiatieven die zij genomen hebben!


Februari 2009 Bericht van father Peter Nengnon

Onze parochie ondersteunt de parochie Petrus en Paulus in Laitkynsew, India. In 2007 brachten we een mooi bedrag bij elkaar waarmee enkele kapellen afgebouwd konden worden. Father Peter, pastoor in Laitkynsew, bericht ons het volgende.

* Op 13 april 2008 werd in Dalia, in het grensgebied met Bangladesh, een kapel ingezegend met de naam Goddelijke Verlosser Kerk. Deze kon na 15 jaar worden afgebouwd.

* Zeven jaar geleden begonnen de bewoners van Tyllas aan de bouw van een kapel. Door gebrek aan middelen kon die niet worden afgebouwd. Nu is ook deze kapel klaar. Op 11 januari is hij ingezegend onder de naam St. Joseph kapel.

* Ook in het dorp Shella kon na vijf jaar een kapel worden afgebouwd. In februari wordt hij ingezegend en krijgt dan St. Michael als patroonheilige.

Vorig jaar augustus overhandigde Cor Sinnema namens onze parochie opnieuw een cheque van € 3.650 aan onze contactpersoon pater Piet Cuijpers. Die bijdrage en die van komend jaar is vooral bedoeld voor het verbeteren van het onderwijs in Laitkynsew. Het onderwijs in India wordt weliswaar grotendeels door de overheid gefinancierd, maar ook de ouders moeten bijdragen. Zo moeten zij zelf het schoolmateriaal bekostigen en dat is een grote uitgave voor de veelal arme bevolking. Met ons geld kan ter plaatse schoolmateriaal worden gekocht zodat ook de kansarme jeugd onderwijs kan volgen. Dit past binnen het beleid van de paters Salvatorianen om het onderwijsniveau in dit gebied structureel te verhogen van de huidige acht (vgl. met ons basisonderwijs) naar tien leerjaren. Daarmee wordt de mogelijkheid gecreëerd voor vervolgonderwijs aan een juniorcollege.


December 2008 Bericht van Pater Piet Cuijpers

Overhandiging check

Repetitie parochiefeest

Repetitie twee

Voorstelling pastoor


Maart 2008 Bericht van father Peter Nengnon

Onze parochie ontving een brief van father Peter Nengnon van onze zusterparochie in Laitkynsew, India. Hij bedankt ons nogmaals voor het geldbedrag dat in onze kerk is bijeengebracht voor zijn parochie. Vorig jaar zijn daarvoor twee kapellen gebouwd. Dit jaar wil men een hostel bouwen en schoolmateriaal aanschaffen. Wij voelen ons erg verbonden met deze Petrus en Paulus parochie in India. Het is erg belangrijk dat we in onze kerk een aantal keren per jaar stilstaan bij deze band in de vorm van concrete activiteiten. Zo verzorgde Gé Vrenken op 27 maart jl. een presentatie over onze zusterparochie in India voor onze vormelingen. Tijdens deze bijeenkomst zijn door de vormelingen vele ideeën aangedragen voor hulp aan de parochie aldaar. Een aantal hiervan wordt verder uitgewerkt.


 

Maart 2008 Bericht van ons secretariaat

“Sympathieke stenen” voor Laitkynsew Sinds vorig jaar steunt onze parochie de Petrus en Paulusparochie in Laitkynsew in India. Tijdens de jubileumreis van onze parochie naar Rome hebben we pater Piet Cuijpers ontmoet. Hij is missieprocurator van de Salesianen en zijn congregatie heeft de zorg over de parochie in Laitkynsew. Pater Cuijpers is al enkele keren in onze kerk te gast geweest om te vertellen over ‘zijn’ parochie in India. We hebben in 2007 het mooie bedrag van € 4.000 opgehaald. Voor dit bedrag zijn twee kapellen gebouwd die tevens dienst doen als algemene ontmoetingsruimte. Volgens pater Cuijpers zijn de kapellen gebouwd met “sympathieke stenen uit Tilburg”. De opbrengst van de kerstcollecte 2007 bedroeg ruim € 2.000. Dit bedrag zal tevens goede komen aan de Petrus en Paulusparochie in Laitkynsew. Inmiddels hebben we een bedankbrief gehad van pater Peter Nerijn, de pastoor van de parochie die, op ons verzoek, ook aangaf waar onze actie voor India dit jaar aan zou kunnen worden gewijd. De parochie wil graag aan de slag gaan met het versterken van het onderwijs. Dat lijkt een gemakkelijke klus, maar we moeten bedenken dat de Petrus en Paulusparochie ginds zo groot is als onze provincie Noord-Brabant, met 6.500 katholieken, verdeeld over 48 dorpen met 13 scholen. De parochie wil een hostel opzetten voor kinderen die van heel ver moeten komen lopen om hen in staat te stellen toch aan het onderwijs deel te nemen. Daarnaast wil men meer leermiddelen aanschaffen (variërend van schoolboeken tot schriften en potloden) om de kwaliteit van het onderwijs te verhogen. Dit zijn hele mooie en zinvolle acties waar we ons dit jaar als parochie sterk voor willen maken. Er is inmiddels een India Werkgroep opgericht die bestaat uit pastor Cor Sinnema, Mart de Laat (die regelmatig in India komt voor zijn werk), Jürge van Eijck, Gé Vrencken en René Vrieling. De groep zal regelmatig verslag doen over Laitkynsew.


 

Februari 2008 Bericht van ons secretariaat

Een foto presentatie


Januari 2008 Bericht van ons secretariaat

Onze zusterparochie Petrus en Paulus ligt in het noordoosten van India, in de omgeving van de stad Shillong. De tropische storm Sidr heeft eind november vorig jaar niet alleen hier maar ook in het naburige Bangladesh grote delen onder water gezet. Omdat Laitkynsew zelf op ongeveer op 800 meter hoogte ligt, heeft men daar niet zoveel last gehad van de overstroming, alleen van de regen. Door haar bijzondere geografische positie is het de regenrijkste plaats ter aarde. In het regenseizoen is het normaal dat het een week lang dag en nacht aan één stuk door regent. In Laitkynsew zelf kan dat niet veel kwaad, omdat het boven aan de kam van de heuvels ligt – al het water loopt er aan alle kanten weer van af – en aan de zuidkant is dat direct naar Bangladesh. Ze zullen heel blij zijn met het vele water, want de laatste jaren was er gemiddeld veel te weinig gevallen. Vóór Shillong ligt een groot stuwmeer, voor de drinkwatervoorziening én voor het opwekken van stroom. Beide, water en stroom, waren problematisch aan het worden door het lage waterpeil. Tijdens de laatste storm bevond Pater Peter zich in een van de dorpjes direct aan de grens. Het heeft er hard geregend, liet hij weten, maar dat is, weten we inmiddels, geen uitzondering. Er zijn alleen twee schooltjes en een aantal huizen van de mensen beschadigd. De plaatselijke krant van Shillong signaleert problemen bij het drogen van het zaaigoed. Bepaalde zaden kunnen gaan schimmelen en zullen daardoor waarschijnlijk onvoldoende bruikbaar zijn. Een deel van het zaaigoed bij de mensen thuis is nat geworden en moet nu deels kunstmatig gedroogd worden. Dat is een flinke tegenvaller voor hen, want normaliter blijft alles goed en droog. Sommige mensen werken in de cementfabriek die vlakbij ligt. Rondom de fabriek ligt een bewonerskolonie van ongeveer 1000 mensen. Meestal werkt men als losse arbeider of als dagarbeider. De cementfabriek heeft de afgelopen tijd regelmatig geen productie kunnen draaien vanwege de regenval, want de kalksteen/mergel moet droog zijn voordat deze de ovens in gaat. Aangezien het heel normaal is in India dat er niet betaald wordt als er geen productie wordt gemaakt, zijn de inkomsten even minimaal geweest. Na 20 december verwacht men weer te kunnen leveren, dus de productie komt weer op gang. Juist zo’n fabriek in de directe omgeving trekt voor diverse mensen werk aan, onderdelen, hand en spandiensten, transport etc. Pater Peter is heel blij met onze giften van afgelopen zomer en is de laatste hand aan het leggen aan twee dorpskapellen. De foto’s van de voortgang zijn onderweg. De opbrengst van de kerstcollecte en van de komende Vastenaktie is ook weer bestemd voor Laitkynsew. In het kader van zaaien en oogsten zouden we onze zusterparochie kunnen bijstaan door in februari zaaigoed aan te kopen. Op zondag 10 februari zal onze contactpersoon, pater Cuijpers, om 10.00 weer voorgaan in de viering voor Groot en Klein. We verwachten dat hij ons dan meer kan vertellen.


November 2007 Bericht van ons secretariaat

India bestaat uit vele staten. De staat Meghalaya is gelegen in het noordoosten, juist boven Bangladesh en onder Bhutan, in het stroomgebied van de Brahmaputra, de bekende rivier die voor veel overstromingen zorgt. Het stadje Laitkynsew ligt op 900 m hoogte in een heel regenachtig en vochtig gebied met veel mist. De bijdrage die aan deze zusterparochie is geschonken zal gebruikt worden om een kapel te realiseren. Het kan nog wel enige maanden duren, want in India is tijd een heel rekbaar begrip. Maar de Indiërs hebben een groot eergevoel. Beloofd is beloofd, dus de kapel zal er komen. De opbrengst van de komende kerstcollecte is weer bestemd voor onze zusterparochie.


 

September 2007 Bericht van ons secretariaat

De afgelopen maanden heeft de parochie geld ingezameld voor de bouw van een kapel in de HH. Petrus en Paulusparochie in Laitkynsew. Het eindbedrag, €44439.57 is samen gesteld uit: Collectes kerstmis 2006 €2000 Collecte 4 maart €208,47 Vastenaktiezakjes €590 Collectes communievieringen €896,39 Collectes vormselviering €318,16 Sponsorloop "Rondje om de kerk" €345,65 Verkoop cake €51,12 Meer opbrengst collecte gouden priesterfeest Harrie van Doorn €400,16 Collectes twee huwelijksvieringen €219,62 Voor de bouw van de kapel was €4060 nodig. Het bedrag van €4439,57 zal tijdens de Viering van Groot en klein op zondag 2 september symbolisch aan pater Piet Cuijpers, onze contactpersoon voor de Petrus en Paulusparochie in Laitkynsew, worden overhandigd. Misschien kan hij ons dan ook vertellen wat het volgende doel wordt.

 

Januari 2007 Reportage van Pater Piet Cuijpers


Mei 2006 Bericht van Pater Piet Cuijpers

Bouw kapel in Lumwahkrem Pater Piet Cuijpers bericht: “Lumwahkrem ligt in de parochie HH. Petrus en Paulus, welke haar zetel in het dorp Laitkynsew heeft. De parochie werd op 25 januari 2003 opgericht en telt 38 dorpen en ongeveer 5.400 katholieken. In een aantal dorpen werd al een kapel opgericht voor erediensten en vergaderingen, maar in andere dorpen is men zover nog niet gekomen. De bevolking is gemengd en bestaat uit katholieken, protestanten, hindoes, enkele moslims en een aantal ongelovigen. Als er geen kapel voorhanden is, bidden de mensen in de openlucht of bij een van de gelovigen thuis. Het is begrijpelijk dat de eerste wens van de gelovigen is om een ruimte te hebben waar zij de sacramenten op een gepaste manier kunnen vieren. Daarnaast dient de kapel meestal ook voor vergaderingen, voor groepsbijeenkomsten, vorming en andere activiteiten. Lumwahkrem ligt op 4 kilometer afstand van de parochiekerk en telt 24 katholieke families. De mensen zijn arm en economisch onderontwikkeld. De meesten zijn dagloners en moeten hard werken om aan de kost te komen. De ondergrond van het dorp is rotsachtig. De gemiddelde neerslag op jaarbasis bedraagt iets meer dan 10.000 mm (!) regen. De katholieke gemeenschap heeft het terrein voor een kapel aangekocht en heeft ook een tijdelijke kapel voor de eredienst ingericht. Op uw parochiewebsite staan foto’s die de staat van die ruimte laten zien. Het is duidelijk dat er een permanente kapel moet worden gebouwd, gezien de hevige regenval in de zomer. Daarnaast is de katholieke gemeenschap groeiende. De parochianen zullen zelf de handen uit de mouwen steken bij de bouwwerkzaamheden. De kosten van de bouw van deze kapel bedragen 236.407 rupees. Omgerekend is dit € 4060 euro.”


Maart 2006 Bericht van ons secretariaat

De collectes op kerstavond en 1e kerstdag hadden een geweldige opbrengst. We kunnen bijna € 2.000,- via Pater Piet Cuijpers naar onze zusterparochie in India overmaken.


Februari 2006 Bericht van ons secretariaat

In het weekend van de 2e zondag van de veertigdagentijd (3 en 4 maart) is pater Piet Cuijpers S.D.S. onze voorganger en predikant in de vieringen. Deze pater heeft ons enorm geholpen tijdens het jubileumjaar bij onze bedevaart naar Rome. Na de viering van die zondag is er gelegenheid om, onder het genot van een kopje koffie of thee, nader met hem kennis te maken. Ook kunt u dan nog meer horen over de Petrus en Paulusparochie in India met wie wij de komende jaren een band onderhouden.
Na vijf jaar hulp aan het eetproject in Paramaribo, gaat onze parochie van eind 2006 tot en met eind 2011 een Petrus en Paulusparochie in India steunen.
De Petrus en Paulusparochie of de Laitkynsew parochie in India telt ongeveer 6.000 parochianen, verspreid over 40 dorpen en gehuchten. De naam van de parochie is afgeleid van de naam van het dorp waar de parochiekerk zich bevindt: Laitkynsew. Deze parochiekerk is zo’n honderd jaar geleden gebouwd door de eerste missionarissen (Salvatorianen). Het is het enige gebouw in heel Assam en Meghalaya dat nog bestaat uit de beginperiode van de missie. Een buurdorp van Laitkynsew (Tyrna) heeft een grotere kerk, en ook meer katholieken, maar Laitkynsew heeft de historische wortels. Het dorp en de parochie bevinden zich in het aartsbisdom Shillong, in de deelstaat Meghalaya. De dichtstbijzijnde grotere plaats is Cherrapunjee (ofwel: Cherrapoonjee). Deze plaats is redelijk bekend want ze kent de meeste neerslag ter wereld!

 

 

ppindia penkDe parochie wordt geleid door pastoor pater Peter Nengnong (rechts op de foto), daarin ondersteund door kapelaan pater Orlysius Marwein (links). Op onze parochiewebsite (onder ‘Activiteiten’, ‘Voortzetten’) vind u ook deze foto, maar dan in kleur. De oppervlakte van de parochie is ongeveer 20 bij 20 km, wat voor een missiegebied niet heel groot is. Pater Peter Nengnong maakt regelmatig de ronde door de parochie. Omdat het terrein echter bergachtig is en grotendeels uit jungle bestaat, moet dat gedeeltelijk te voet. De pater is dan vanuit een punt dat bereikbaar is per jeep, twee tot drie dagen te voet onderweg. Vier dorpen die bij de parochie horen, liggen in Bangladesh, zo dichtbij is de grens. De paters praten met de grenswachters. Deze laten ze zonder verdere formaliteiten toe tot Bangladesh om eucharistie te vieren, huwelijken in te zegenen en te dopen. De parochie hoopt vooral financiële ondersteuning te krijgen voor bouwprojecten. In een aantal dorpen zijn kapellen (sommigen zelfs zo groot als een volwassen kerk) en scholen (soms enkele klassen, soms één klas groot). Soms ligt er alleen een fundering en is er voor de verdere bouw nog geen geld. Elke hulp zal welkom zijn.

 

PietCuijpers

 

Pater Piet Cuijpers s.d.s. is onze contactpersoon. Hij werkt en woont als bestuurslid van de congregatie van de Savatorianen in Rome en gaat regelmatig op bezoek naar de missiegebieden. In januari gaat hij weer naar onze nieuwe zusterparochie. Hij heeft beloofd als hij thuis in Nederland is bij ons op bezoek te komen en te vertellen.

 

 

 

 

 

 

 

Plattegrond met aanduiding waar Laitkynsew ligt.