Petrus en Paulusprogramma overzicht
Het Petrus en Paulusprogramma is een vormingsaanbod, dat zich beweegt op het grensvlak van Kerk en samenleving, en bedoeld voor zowel kerkgangers als grensgangers. Het is een voortzetting van de vroegere parochieprojecten, waarin verschillende werkvelden (diaconie, catechese en liturgie) en verschillende leeftijdsgroepen werden samengebracht: intergeneratief en integraal. Lees meer >>>  

De programma's

2018 -2019 Petrus en Paulusprogramma' Allerlei Heiligen' Lees meer >>>

2017 -2018 Petrus en Paulusprogramma' Geloven met nieuwe ogen' Lees meer >>>

2016 -2017 Petrus en Paulusprogramma' Oecumene' Lees meer >>>

2015 -2016 Petrus en Paulusprogramma 'werken van Barmhartigheid' Lees meer >>>

2014 -2015 Petrus en Paulusprogramma 'Jezus navolgen' Lees meer >>>

2013 -2014 Petrus en Paulusprogramma 'Levend houden' Lees meer >>>

2012 -2013 Petrus en Paulusprogramma 'Omzien naar het heden' Lees meer >>>

 

  
  

 

Oorspronkelijk waren er aparte programma’s voor het najaar en het voorjaar. Later werden de programma’s uitgesmeerd over het hele werkjaar. Sindsdien lopen ze ongeveer parallel aan een school- of cursusjaar vanaf de grote vakantie. Het zwaartepunt ligt in de maanden oktober t/m december, en februari t/m april (na Pasen is er vaak geen kans meer om een lezingencyclus te organiseren). In het voorjaar is er gelegenheid voor een ‘buitenprogramma’, zoals een reisje naar een andere Petrus en Pauluskerk.

 Het Petrus en Paulusprogramma biedt activiteiten aan die de invloed en betrokkenheid van godsdienst en kerk op de maatschappij zichtbaar maakt. Dat gebeurt in de vorm van lezingen, leerhuis, films, concerten, kerkdiensten.

Meestal wordt thematisch gewerkt om de samenhang tussen leer en leven direct duidelijk te maken. Enkele voorbeelden zijn: ‘Allerzielen’ (najaar 2001), ‘Maria’ (najaar 2002), veertigdagentijd (voorjaar 2003). Bijzondere vermelding verdient het jubileumjaar Petrus en Paulus (2005-2006) met extra activiteiten, zoals een reis naar Rome.

Indien mogelijk zoeken we aansluiting bij thema’s die door de wereldkerk worden voorgesteld, zoals het Paulusjaar (2008 – 2009), het Jaar van het geloof t.g.v. de vijftigste verjaardag van het Tweede Vaticaans Oecumenisch Concilie (2012 - 2013), het Jaar van de religieuzen (2014-2015).