/

AVG en privacy

Sinds 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dat betekent dat in de hele Europese Unie (EU) dezelfde privacywetgeving geldt. De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) geldt niet meer. Wat betekent deze nieuwe wetgeving concreet voor ons als parochie?

Binnen de Rooms-Katholieke Kerk (RKK) neemt de AVG een bijzondere positie in. "Gerechtvaardigd belang" is daarbij een belangrijk begrip. Op grond daarvan mag de RKK zaken vastleggen en registreren zonder dat daarvoor steeds opnieuw toestemming dient te worden verkregen; de algemeen te volgen regel is dat zodra activiteiten plaatsvinden op basis van een gerechtvaardigd belang voor de kerk, rechtstreeks samenhangend met haar doelstellingen, er geen (afzonderlijke) toestemming is vereist.

Niet alles valt onder gerechtvaardigd belang. Zodra het gaat om het publiceren van beeldmateriaal (foto's in parochieblad of op website, waarbij mensen herkenbaar in beeld zijn, zal toestemming expliciet noodzakelijk zijn, zeker als het gaat om beeldmateriaal van kinderen en jongeren.

De Rooms Katholieke Kerk (RKK), in deze het totaal van bisdommen en parochies, zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor de implementatie en naleving van de AVG. Er is een reglement opgesteld, op landelijk, diocesaan en parochieniveau om zo te kunnen voldoen aan de verplichtingen voortvloeiend uit de AVG.

Algemeen Reglement Bescherming Persoonsgegevens

Ook op parochieniveau zijn richtlijnen opgesteld.  Deze zijn terug te vinden in de Privacyverklaring hieronder. Daarnaast vind je hieronder ook een praktische handleiding m.b.t. foto's.

Privacyverklaring Parochie De Goede Herder

Praktische handleiding foto's