Opgeven van misintenties
Als u een intentie heeft voor de weekendvieringen willen wij u vriendelijk vragen deze vóór vrijdagmorgen 9.00 uur (voorafgaand aan de vieringen) mondeling, schriftelijk, telefonisch of per e-mail aan het parochiecentrum Petrus en Pauluskerk door te geven. Het is voorgekomen dat er intenties na vrijdag 9.00 uur in de brievenbus werden gedaan, waarna ze niet vermeld werden bij de intenties van het weekend. De bus wordt namelijk steeds om 9.00 uur geleegd en daarna wordt alles verwerkt.


De bijdrage voor een misintentie is vastgesteld op € 11,00
U kunt het bedrag ook over maken Lees meer>>