Torengroep
logo ppk

Sinds begin 2013 behoort de Petrus en Pauluskerk tot de parochie De Goede Herder,
die het hele Tilburgse gebied ten zuiden van de spoorlijn en Goirle omvat en één bestuur
heeft. Bij iedere kerk is een zogenaamde Torengroep opgericht als tussenschakel tussen
het bestuur en de kerkgemeenschap. De Torengroep van de Petrus en Pauluskerk
coördineert alle activiteiten van de eigen kerk, komt zeven maal per jaar bijeen en
bestaat momenteel uit elf leden. Ieder lid vertegenwoordigt een deel van de vrijwilligers,
die de kerk rijk is. De groep onderhoudt contacten met het bestuur. Ter tafel komen de
invulling, voortgang en coördinatie van de kerkelijke activiteiten en het op orde houden
van de organisatie en het kerkgebouw. Ieder lid kan zijn/haar vragen, informatie,
knelpunten en goede ideeën naar voren brengen. Vaak kan men elkaar helpen, aanvullen,
samen zaken oplossen of plannen naast elkaar leggen. De voorzitter is tevens
vrijwilligerscoördinator. In die hoedanigheid komt zij enkele malen per jaar bijeen met de
vrijwilligerscoördinatoren van de andere kerken binnen de parochie. De leden van de
Torengroep onderhouden contacten met de velden, die zij vertegenwoordigen..

De Torengroep bestaat uit de volgende leden:

Lid Functie en/of Taak/ vertegenwoordiging werkgroep
• Pauline Hirsch Ballin
Voorzitter
Vrijwilligerscoördinatie, Petrus en Paulusprogramma
• René Vrieling
Vicevoorzitter en secretaris
Vastenactie, koren van buiten, vespers
• Hans Strijards
Pastoraal werker
Speerpunt jeugd en jongeren
Liturgie, sacramenten, gebedsvieringen, uitvaarten, Zeskrant, Tienerclub
• Ans Beerens Beheer gebouwen en kas, facilitaire dienstverlening, activiteitencommissie
• Cristel Doevendans Eerste communie
• Hans van Dun Liturgie, kostergroep, lectoren, acolieten, misdienaars, koren en KBO
• Ingeborg van Gorp Vormsel
• Tonn de Jong Automatisering en website
• Henk Mutsaers Secretariaat, leden- en financiële administratie, archief, Zonnebloem
• Bianca Pijnenburg Doop, gezinsvieringen
• Gé Vrenken
Lid parochiebestuur
Bestuurlijke zaken, Wereldwinkel, collectanten, Zonnehof, thuiscommunie

 

Voor telefoon of email adressen neemt u contact op met het Parochiecentrum Petrus en Pauluskerk

pijltoleftg