Onze kerk Ambassade van Vrede
   
 

 Vredeswandeling 2018

Sinds het jaar 2014 is Parochie De Goede Herder in onze stad één van de Ambassades voor de Vrede in ons land. Locatie Petrus & Paulus droeg dit bijvoorbeeld vorig jaar uit met een Walk of Peace. Dat gaan we weer doen. Het landelijk thema 2018 is nu: GENERATIES VOOR VREDE.

Jongeren en ouderen SAMEN dus. En dat kan alleen als we naar elkaar luisteren. Hoe en waar en waarover gaan we naar elkaar luisteren? Dat doen we door in onze binnenstad de struikelstenenwandeling te lopen, waarbij voornamelijk struikelstenen, Maria-devotietegels en herdenkings-plaquettes uit de jaren 1940 - 1945 centraal staan.

Onderwijl geven we elkaar de kans om een visie te geven op hetgeen men gezien en/of gehoord heeft op vorige locaties. Het zijn feiten van 70 jaar of nog langer geleden waaraan we herinnerd worden, maar alle zaken die we in ogenschouw nemen zijn nog steeds uiterst actueel. Immers vrede krijgen/houden kan alleen door de ander evenveel ruimte te geven als we zelf willen innemen. Zowaar een klus voor ons hele leven !

Als begrippen als rassendiscriminatie - deportatie - angsten - kwellende onzekerheden - verliezen - verraders - lotgenoten - levenseinde enzovoorts jou iets zeggen, zorg dan dat je om 09.00 uur op kerkplein Vierwindenlaan bent. Aanmelding vooraf niet nodig. De wandeling is gratis. Er is koffie onderweg. Om 12.00 uur ben je weer terug op genoemd kerkplein.

Je bent van harte welkom. Kom aan de start met de juiste levenshouding.


Vredeszondag 2018

Op zondag 16 september vieren we in onze kerken met Vredeszondag het begin van de vredesweek. Als PAX-Ambassade van Vrede besteden we daar natuurlijk aandacht aan. Het wordt een bijzondere viering met het thema ‘Proeven van Vrede’. We sluiten in de viering aan bij de slogan die de Vredesorganisatie dit jaar voor de vredesweek heeft gelanceerd: ‘Generaties voor vrede’. Er zijn steeds minder mensen die de oorlog in ons land daadwerkelijk hebben meegemaakt, de jongere generatie en hun ouders zijn allemaal van na de Tweede Wereldoorlog. In die situatie wordt het belangrijk om de levenservaringen van de ouderen die de oorlog wel hebben meegemaakt op de een of andere manier te behouden. Door ze vast te leggen en door te vertellen.Als je iets hoort van mensen die uit eigen ervaring en vol beleving erover vertellen, is dat toch altijd anders dan wat je leest in geschiedenisboeken. Over de schouders van de oudere generatie kunnen jongeren nog iets meemaken van wat het betekent als er oorlog is in ons eigen land. En dan krijg je pas echt in de gaten hoe belangrijk de vrede is die we nu als vanzelfsprekend ervaren.
Vandaar het thema ‘Proeven van Vrede’. De viering op Vredeszondag zal muzikaal worden begeleid door harmonieorkest L’ Echo des Montagnes, en vindt ook plaats in het kader van de actie ‘Kerkproeverij’.

Praktische informatie

  • Datum en tijd: zondag 16 september 10.00 uur
  • Locatie: Petrus en Pauluskerk

Dromen van een betere wereld
Deze titel is ingegeven door de jaarlijkse Vredesweek (16 t/m 24 september) en vanwege het feit dat de Petrus en Pauluskerk Ambassade van Vrede is. Het gaat hierbij om een concretisering van het thema van de Vredesweek dat door vredesbeweging PAX is vastgesteld: De kracht van verbeelding. Het vermogen om te dromen van een betere wereld kan voor mensen een belangrijke kracht zijn. Het vormt een tegenwicht tegen veel cynische uitspraken die je momenteel vaak hoort: “Het wordt toch nooit beter”, “De rijken worden rijker en de armen worden armer” en “Het zal mijn tijd wel duren!”. Wie gelooft er nog echt dat de wereld vooruit kan gaan, zich kan ontwikkelen; dat er bijvoorbeeld steeds minder oorlog en steeds meer vrede kan komen?
Vanwege het thema “Dromen van een betere wereld” is de Petrus en Pauluskerk met Basisschool Christoffel een bijzondere samenwerking aangegaan. De jeugd heeft tenslotte de toekomst. Tijdens de vredesweek worden op de school allerlei oefeningen en activiteiten over vrede gehouden. In de onderbouw (de jongste groepen) staat het thema ‘Dromen van een betere wereld’ centraal.

Zondag 17 september: Themaviering Dromen van een betere wereld. Het thema van deze vredeszondag wordt beschreven in dit kleine gedichtje:

Het is belangrijk, dat je dromen kunt.
In verbeelding, in mooie verhalen schuilen idealen.
De wereld die je om je heen ziet is niet een eindpunt.
De wereld kan groeien, beter worden, vooruit gaan.

Droom je nog, vertel je verhalen,
durf je te geloven dat het beter wordt?


Vredeswandeling – Walk of Peace 16 september 2017
Op zaterdag 16 september wordt in Tilburg een vredeswandeling gehouden in het kader van de aktie Walk of Peace die landelijk wordt gecoördineerd door vredesorganisatie PAX. Op talloze plaatsen in Nederland wandelen mensen op die dag voor de vrede. De wandeling in Tilburg vindt plaats onder het thema Stad zonder grenzen. Beginnend bij de Petrus en Pauluskerk (als PAX Ambassade van Vrede) aan de Vierwindenlaan wandelen we door Tilburg met een oog voor alle grenzen die we onderweg passeren. Die grenzen zijn in eerste instantie geografisch, maar ze krijgen vaak ook een geestelijke en culturele betekenis; als afscheiding tussen rijke en arme buurten, woonwijken en zakencentra, oude en nieuwe stadsdelen, parochies en geloofsgemeenschappen. Grenzen kunnen inperken, maar kunnen ook ruimte geven. Vrede ontstaat waar grenzen worden overstegen, maar misschien ook wel waar ze juist worden gerespecteerd.  
Zo gaan we op 16 september in deze vredeswandeling op zoek langs de grenslijnen in Tilburg om ons te bezinnen op wat die grenzen in de stad ons te zeggen hebben.

Praktische info:
* Aanmelding vooraf onnodig
* Deelname is gratis
* Vertrek om 09.00 uur vanaf kerkplein Vierwindenlaan
* Om 12.00 uur ben je weer terug op het kerkplein aan de Vierwindenlaan


Vredesvluchten bij het Petrus en Paulusfeest!

Op zondag 2 juli 2017 vieren we in onze Petrus en Pauluskerk het hoogfeest van onze patroonheiligen. De vormelingen en communicanten houden dan na afloop van de feestelijke viering een bijzondere actie voor de vrede. Zij gaan meedoen met het organiseren van Vredesvluchten, ondersteund door de vredesorganisatie PAX. Met speciale groetenkaarten gaan ze dan na de viering, als er koffie en thee is, bij de kerkgangers langs. Zij kunnen dan die groetenkaart mede ondertekenen; het zijn kaarten ter ondersteuning aan mensen die met veel moed en inzet aan vrede proberen te werken in oorlogsgebieden. Met die kaarten proberen we ze namens onze PAX Ambassade van Vrede een hart onder de riem te steken.

Heel speciaal gaat het om de Syrische vredeswerkers Ahmed, Lina en Bozan die in het verscheurde en verwoeste Syrie met weinig middelen proberen de democratie te bevorderen, onderwijs te geven, en psychische begeleiding voor mensen met oorlogstrauma’s. Medewerkers van PAX gaan onze vredesgroeten eigenhandig naar Syrië brengen om ze bij deze moedige mensen af te leveren.

Kom naar de het Petrus en Paulusfeest en teken mee!!

 Week met de Nieuwe Tilburgers 16 t/m 23 oktober 2016
Tijdens onze laatste bijeenkomst van de voorbereidingsgroep hebben we het gehad over de naam "De week van de Vluchteling". Dat is de naam die we oorspronkelijk voor onze actieweek hadden uitgekozen. Maar die is misschien niet zo gelukkig.
Want veel van de mensen die worden opgevangen in het gebouw van het voormalige Sint Jozefzorg in Tilburg zijn eigenlijk statushouders. Hun leven staat niet langer meer in het teken van hun vlucht uit hun vaderland, het wordt nu vooral gekleurd door hun inspanningen om in ons land een plek te veroveren. Zij willen zich vestigen, als een van ons. Daar zijn ze vooral mee bezig. Vandaag de naam: Nieuwe Tilburgers!
Voor het complete programma Lees meer>>>


Motto Vredesweek 2016: Vrede Verbindt
Voor vrede is moed nodig. Niemand kan in zijn eentje op tegen oorlog en geweld. Toch zijn er in iedere oorlog mensen die hun nek durven uit te steken voor vrede. Zo zijn er mensen in Syrië en Irak die zich willen verbinden met mensen die anders zijn dan zij. Mensen die verschillen tussen groepen overbruggen door samen te komen. Die ondanks de gevaren elkaar proberen te ontmoeten. Zij blijven dromen over een goede toekomst. Die dromen vinden we ook dichtbij, in Nederland. De Syrische vluchteling Ammar reist samen met PAX langs scholen om te vertellen wie hij is en over zijn droom van vrede voor Syrië. PAX wil deze Vredesweek de moed van deze mensen die in een toe-komst voor landen als Syrië en Irak geloven versterken. Dit jaar is hun oorlog nog duidelijker ook onze oorlog geworden. Laat onze vrede ook hun vrede zijn. Het motto van de Vredesweek 2015 wordt in 2016 gehandhaafd. Onder andere na overleg met alle Ambassades van Vrede in Nederland
Nieuwsbrief vredesorganisatie Pax (01-02-2016)

Kerstmis: feest van vrede voor alle mensen van goede wil?
December is een feestmaand, maar je kan je afvragen hoeveel reden er is voor feest. Bommen op Syrië en Irak, terreur in Beiroet en Parijs en honderdduizenden mensen die huis en haard hebben moeten achterlaten. Deze feestdagen zullen veel mensen hier extra bij stilstaan. Hoe moeten we omgaan met de spanning in de wereld? Laten we ons uit elkaar spelen? Of gaan we met elkaar voor verbinding?
Namens onze Ambassade van Vrede roepen zo veel mogelijk mensen op om hun persoonlijke wens voor de  feestdagen te delen. Wie vrede toewenst en de hand reikt, kan ook vrede tegemoet zien.

Atala uit Syrië, woont sinds 2 maanden in Nederland:
“Ik hoop dat iedereen bij degene kan zijn van wie hij of zij houdt.”

Saïd Bouharrou (Bruggenbouwer en moskeebestuurder in Nijmegen)
“Aan de moslim, atheïst, christen, jood, boeddhist, ietsist en andere bijzondere individuen: ik wens jullie vrede en liefde!”

Delen jullie ook een wens en willen jullie ook jullie vrienden en bekenden vragen een wens te delen? Dat kan op deze website: www.paxvoorvrede.nl/feestdagen. Zodra je een wens hebt gedeeld, wordt deze op een grote wensenpagina geplaatst tussen de wensen van al die anderen. Doe mee en inspireer elkaar.

We wensen jullie vredige en inspirerende feestdagen.

Namens onze Ambassade van Vrede,
Hans Strijards
en namens het hele team van PAX
Anne Hertman

Vluchten of thuiskomen?
Op dit moment bereiken grote groepen vluchtelingen ons land. De overheid is druk bezig om hun aankomst en opvang in goede banen te leiden. Aan gemeenten wordt gevraagd snel voor opvanglokaties te zorgen. Ook de gemeente Tilburg is daarvoor gevraagd en in Sint Jozefzorg wordt momenteel alles in gereedheid gebracht voor het huisvesten van zo’n 400 vluchtelingen. We kunnen ons heel goed voorstellen dat dit veel onrust teweegbrengt want het is nogal wat. Deze vesti-ging legt zonder meer een claim op de directe omgeving. Voor de omwonenden is het belangrijk dat er oor is voor hun zor-gen en bezwaren en dat er zo ver als mogelijk aan hen wordt tegemoetgekomen. De zwaarste claim dreigt ook in ons land vaak onwillekeurig terecht te komen bij mensen en buurten met weinig draagkracht. Maar voor iedereen in ons land is het eigenlijk een spannend moment met veel onzekerheden. Hoe groot gaat de stroom worden, hoe komt ons land eruit te zien, wie moeten de lasten betalen? Deze zorgen en de daarmee verbonden vragen zijn zonder meer terecht. Een antwoord zal niet direct voor handen zijn, mettertijd zal inzicht groeien.

De Raad van Kerken Tilburg e.o. wil vooral vragen om begrip en oog voor de noden van de mensen die ons land na een lange en moeizame reis bereiken. Dat wij de vluchtelingen ruimhartig verwelkomen en in ons midden ontvangen. Wij dragen als geloofsgemeenschappen allemaal het verhaal en de collectieve herinnering met ons mee aan het volk Gods dat het land van onderdrukking verlaat en op weg gaat naar een nieuw beloofd land om daar een thuis te vinden. Hoe kunnen wij dan werkeloos toekijken als vreemdelingen thuisloos en verjaagd een nieuwe toekomst zoeken?

Vanuit deze gedachte willen wij iedereen vragen om zich in te zetten om de ontheemde mensen die nu in ons land een toevlucht zoeken op te vangen: met financiële steun, met materiele ondersteuning, door begrip te verspreiden via de sociale media of (niet in het minst) door hen op te nemen in uw gebed.

Activiteiten tijdens de Vredesweek
Vanuit onze Petrus en Pauluskerk als Ambassade van Vrede kunnen wij terugkijken op mooie activiteiten tijdens de Vredesweek. Tijdens de viering op vredeszondag hoorden we een inspirerende overweging van pater Ben Verberne over alle mensen die in de grond verbonden zijn. Op woensdag 23 september hoorden we een goede inleiding van Thom Geurts over het conflict tussen Israël en Palestina en vooral hoe er te midden van de oplopende spanningen aan beide kanten nog mensen zijn die niet willen denken in termen van 'partij en tegenpartij', maar die dromen van een gezamenlijk thuis voor joden en palestijnen. En op zaterdag 26 september voerde een vredeswandeling ons langs ongedachte en onverwachte plekjes in Tilburg naar het Hiroshima-Nagasakimonument op de Vijfsprong. En onderweg overdachten we het onpeilbare lot van de slachtoffers en we namen hen op in ons gebed.

Zaterdag 26 september, 9.00 uur

Meditatieve wandeling vanaf kerkplein

Deze speciale aflevering van de meditatieve wandeling heeft als einddoel het 'Hiroshima Nagasaki'-monument op de Vijf-sprong (op het einde van de Stationsstraat). In 1982 plaatste de Tilburgse Vredesbeweging het monument daar ter nage-dachtenis aan de slachtoffers van de atoombommen op Japan. Het monument bestond uit een Japanse notenboom met een plaquette met de tekst "Nooit meer Hiroshima Nagasaki". Toen in 2009 de Vijfsprong opnieuw werd ingericht, verdween de boom. Aan het begin van de grote vakantie is de originele gedenksteen op een gletsjerkei in ere hersteld. Tijdens de wandeling lezen we betekenisvolle teksten toegespitst op het thema van de wandeling, we houden een herdenkingsmoment bij het monument en we nemen in de buurt van het monument ook de tijd om samen een kopje koffie te drinken. Deelname is gratis en aanmelden niet nodig.


Woensdag 23 september, 20.00 uur

Israël en de bezette gebieden door Thom Geurts

Drs. Thom Geurts laat ons kennis maken met de visie van Mgr. Sabah, de vorige patriarch (bisschop) van Jeruzalem. Deze schreef als christen en Palestijn een document over de bezetting en de onderdrukking van Palestijnen en hun land. Dit document laat zich lezen als een persoonlijke brief van Palestijnse christenen aan christenen in Nederland. Geurts (INholland) is theoloog en werkt met het Arab Educational Institute aan vredesprojecten in het onderwijs. Het AEI is een van origine christelijke Palestijnse organisatie in Bethlehem.

Praktische informatie
• Locatie: Pauluszaal.
• Entree: €5.
• Aanmelden: bij het parochiesecretariaat.


Zondag 20 september, 10.00 uur

Viering Vredeszondag

De aftrap van de Vredesweek geven we met een heel bijzondere viering op Vredeszondag onder het motto 'Vrede verbindt'. Centraal staat het symbool van de olijfboom. De olijftak kent u misschien wel vooral als teken van vrede uit het verhaal van Noach die vanaf de ark een duif wegzendt op zoek naar land in de eindeloze zee na de zondvloed. De duif keert terug met een olijftak in de snavel, een teken voor Noach en alle opva-renden dat vaste grond, een welkom thuis, onder handbereik is. Door de geschiedenis heen is die duif met de tak uitge-groeid tot een symbool van veiligheid en vrede dat we in de viering met u willen delen en samen verspreiden.


Onderwijs als wapen van vrede

Onze Ambassade van Vrede heeft, een petitie gelanceerd op petities.nl. De petitie wil onze vrijheid van meningsuiting beschermen, niet alleen als een recht maar ook als een verantwoordelijkheid. Er zijn in deze tijd voldoende voorbeelden van onverdraagzame en ongenuanceerde uitingen die onder het mom van een 'mening' de wereld in gestuurd worden, maar dat eigenlijk niet zijn en dan onherstelbare schade aanrichten. Met de groeiende invloed van de sociale media en andere media is het belangrijk dat onze jeugd ook daarin gevormd wordt. We roepen iedereen op om de petitie te ondertekenen. Dat ook onze jeugd mag opgroeien in een wereld waarin mensen elkaar het licht in de ogen gunnen!


Religieus Beraad

De gemeente Tilburg onderhoudt contact met alle geloofsgemeenschappen in Tilburg via het Religieus Beraad. Daarin hebben de islamitische moskeeën, de joodse synagoge, de christelijke gemeenschappen en andere religieuze groeperingen zitting. De wethouder van sociale zaken is voorzitter. Het beraad is bedoeld om, ten behoeve van wederzijds begrip, een blijvend gesprek te houden tussen de deelnemers. In het kader van onze Ambassade van de Vrede hebben wij ze uitgenodigd. Op 13 mei waren ze voor hun raadsvergadering te gast in onze Pauluszaal.


 Brandbrief aan de landelijke Raad van Kerken

Als vertegenwoordiger van onze Ambassade van Vrede en namens de lokale Raad van Kerken schreef Hans Strijards een brandbrief aan de landelijke Raad van Kerken over de tragedie met bootvluchtelingen op de Middellandse Zee. De raad besloot dr. Arjan Plaisier af te vaardigen voor een solidariteitsreis naar het Italiaanse eiland Lampedusa en verwerkte delen van de brandbrief in een oproep aan de nationale en Europese politiek.


Bescherm de vrijheid van meningsuiting!

Op deze 5 mei, bevrijdingsdag 2015 heeft onze Ambassade van Vrede een petitie gelanceerd op petities.nl. Vanuit het Ambassadethema Onderwijs als Wapen van Vrede roepen we iedereen op om de petitie te ondertekenen. De petitie wil onze vrijheid van meningsuiting beschermen, niet alleen als een recht maar ook als een erantwoordelijkheid.
Met de toenemende invloed van de sociale media bestaat de levensgrote kans dat de vrije meningsuiting omslaat in een klimaat waarin mensen elkaar uit naam van die ijheid bedreigen, kwetsen en onderuit halen. Vrijheid van meningsuiting brengt ook de verantwoordelijkheid met zich mee om je in een discussie (bij voorbeeld op internet) op een respectvolle manier te uiten.
De verstoringen van de dodenherdenking, de cartoonrellen, de  onverzoenlijke dialoog over Zwarte Piet met doodsbedreigingen die over en weer gingen; deze gebeurtenissen laten zien hoe iedere urger daarin steeds meer een eigen verantwoordelijkheid krijgt. Met de groeiende invloed van de sociale media is het belangrijk dat onze jeugd ook daarin gevormd wordt.
Daarom pleiten wij vanuit onze Vredesambassade Petrus en Paulus voor vredeseducatie in het onderwijs gericht op het verantwoord leren omgaan met meningsuiting. U bent van harte opgeroepen om de petitie te ondertekenen.
Dat ook onze jeugd mag opgroeien in een wereld waarin mensen elkaar het licht in de ogen gunnen!

Ga verder met het ondertekenen van de petitie ! ! !


Vredesthema in de catechese

In het kader van de Ambassade van Vrede die we als Petrus en Pauluskerk nu zijn, hebben we afgelopen bijeenkomsten vr 9-1-2015 van de Vormselvoorbereiding en bij de Tienerclub aandacht besteed aan de recente gebeurtenissen in Parijs. Wat is vrijheid van meningsuiting? Zijn er nog dingen heilig in onze wereld? Wat is het verschil tussen een mening en een belediging? Hoe ver mag je reactie gaan? Dat zijn vragen die we hebben gesteld naar aanleiding van het Parijse drama. Een stukje vredeseducatie in werking!

Op zaterdag 13 december hebben we tijdens de Taizévespers van 18.00 uur de benoeming van onze Petrus en Pauluskerk als Ambassade van Vrede officieel bekend gemaakt en gevierd. In onze gebeden en liederen geven we dan de vrede vorm en verbreiden. Een mooi begin – ook u kunt zo ambassadeur worden!

In november 2014 is die aanmelding geaccepteerd en is onze kerk opgenomen als vredes-ambassade in Tilburg. Verspreid door het land zijn er inmiddels verscheidene van deze ambassades opgericht om het vredesthema plaatselijk onder de aandacht te brengen.

Tijdens de vredesweek (september 2014) is er in het kader van het Petrus en Paulusprogramma een lezing gehouden door Prof.Dr. Bert van Roermund onder de titel 'Eeuwige Vrede'. Geïnspireerd door deze lezing hebben we vanuit de Petrus en Paulus-werkgroep plannen gemaakt om het vredesthema verder vorm te geven met diverse acties. We hebben onze Petrus en Pauluskerk bij de christelijke vredesorganisatie Pax Christi aangemeld als Ambassade van Vrede.