Ontmoeting

Dat de Rooms-Katholieke kerk in ons Brabantse land geen meerderheidspositie meer inneemt is voor veel mensen wel duidelijk. De tijd dat de kerkklokken het ritme van het alledaagse leven bepaalden ligt ver achter ons. Het is niet langer meer de pastoor die samen met fabrieksdirecteur, arts en schoolhoofd de machtigste mensen in dorp of stad zijn. Er is eigenlijk heel veel veranderd in het tijdsbestek van één generatie, en het laat zich aanzien dat die verandering nog wel even doorgaat. Dat vraagt ook heel wat van mensen die zich verbonden voelen met de Rooms-Katholieke kerk. Ons kerkelijke programma zal moeten worden ingesteld op de zich steeds veranderende situatie. We komen er niet mee als we ons in onze kerk opsluiten, de deuren en gordijnen dicht doen en de moderne wereld buitenhouden. Net als de tijd zal de kerk zich moeten vernieuwen. Door erop uit te trekken, bijvoorbeeld. Om daarbuiten dan mensen te ontmoeten, gesprekken aan te knopen. Te luisteren naar de verhalen die worden verteld en te kijken hoe we ons eigen kerkelijke verhaal daarmee kunnen verbinden.
Vandaar het thema van het Petrus en Paulusprogramma van dit jaar ‘Ontmoeting’. Het wordt een jaar van ontmoeting met organisaties, instellingen en gemeenschappen buiten de kerk. Daar kun je uiteindelijk heel rijk van worden – zoals het ontmoetingsverhaal van de Emmaüsgangers (Lucas 24) ons bijvoorbeeld leert.