Disclaimer

 1. De uitgever spant er zich voor in de inhoud van de webpagina regelmatig te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat de inhoud onvolledig en/of onjuist is.
 2. De uitgever verschaft de inhoud van de webpagina in de staat waarin deze zich feitelijk bevindt, zonder garantie of waarborg ten aanzien van de deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins. De inhoud is experimenteel en voor particulier gebruik bedoeld.
 3. De uitgever is niet aansprakelijk voor schade die is of dreigt te worden toegebracht en voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de webpagina of met de onmogelijkheid de webpagina te kunnen raadplegen.
 4. De uitgever mag de webpagina naar eigen inzicht en op ieder door hem gewenst moment (laten) veranderen of beëindigen, met of zonder voorafgaande verwittiging. De uitgever is niet aansprakelijk voor de gevolgen van verandering of beëindiging.
 5. Behoudens deze disclaimer, is de uitgever niet verantwoordelijk voor kenbaar aan de webpagina gekoppelde bestanden van derden. Koppeling houdt geen bekrachtiging van die bestanden in.
 6. Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de webpagina of de inhoud daarvan kan een inbreuk op intellectuele rechten, regelgeving m.b.t. privacy, publicatie en/of communicatie in de breedste zin van het woord opleveren. U bent verantwoordelijk voor al hetgeen u vanuit de webpagina verzendt.
 7. De uitgever behoudt zich het recht voor om u de toestemming te ontzeggen de webpagina te gebruiken en/of van bepaalde diensten die op de webpagina zijn aangeboden, gebruik te maken. In aansluiting daarop kan de uitgever de toegang tot de webpagina monitoren.
 8. U zal de uitgever, diens werknemers, vertegenwoordigers, licentiehouders, handelspartners en de auteur van deze disclaimer beschermen tegen en vrijwaren van gerechtelijke en buitengerechtelijke maatregelen, veroordelingen e.d., inclusief de kosten voor rechtsbijstand, accountants e.d. die door derden zijn ingesteld ten gevolge van of gerelateerd aan uw gebruik van de webpagina, uw inbreuk op welke wettelijke regeling dan ook of de rechten van derden.

Nadere informatie

Vragen die betrekking hebben tot de webpagina dienen gericht te worden tot de uitgever.

Alle rechten voorbehouden. © mr. F.J. Van Eeckhoutte, ICT/IE-advocaat, Amersfoort, www.vaneeckhoutteadvocaten.nl

 

 
   

 

 

 • 1
 • 2
 • 3
Vorige Volgende

Nieuws Goirle 27-11-2019

Jo Adriaanse Pauselijk onderscheiden

Jo Adriaanse Pauselijk onderscheiden

  Jo Adriaansen heeft zondag in de Gerardus Majellakerk in de Tilburgse buurt Trouwlaan de pauselijke onderscheiding  Pro Ecclesia et Pontifice gekregen. Hij ontving hem uit handen van diaken Hans Vugs van de parochie De Goede Herder. Adriaansen (77) dankt de onderscheiding aan zijn grote verdiensten voor de kerk.     Vanaf 1985 voerde hij de directie over het gemengd koor Maria-Boodschap,  tot aan de sluiting van die Goirlese kerk in 2009. Als zanger(bas/bariton) is hij sinds 1998 actief lid van het operakoor Crescendo in Goirle

Nieuws Goirle 12-10-2018

Terugblik Mariapassie

Terugblik Mariapassie

Tijdens de Lourdesreis, oktober 2017, vertelde onze reisleider over Aquero, de Mariapassie en het mooie doel dat daar aan verbonden zit. Zijn wervende woorden nam ik mee naar de torengroep om te kijken of we de uitvoering naar Goirle konden halen. Zo is het contact in Nederland verder tot stand gekomen en werd gekozen voor de uitvoering op een feestdag van Maria, 8 september, Maria Geboorte.Vanaf 14.00 uur maakte het koor zijn opwachting in het parochiecentrum, ter voorbereiding op de generale repetitie.De warmte waarmee de koorleden elkaar onthaalden, komende uit alle hoeken van Nederland, hebben ze ´s avonds ook over weten te dragen op de bezoekers. We hebben mogen genieten van de passie van de koorleden om het leven van Maria in al zijn facetten te belichten. En zo hebben we gevoeld dat gebeurtenissen in haar leven ook in de huidige tijd nog actueel zijn. Ieder neemt er het zijne van mee naar huis.Daarom ben ik blij te kunnen zeggen dat deze avond zeer geslaagd was met zo´n 150 bezoekers. En ik ben trots te kunnen zeggen dat er mogelijk een parochiaan vanuit ons midden, met de hulp van het Aquerofons, volgend jaar de gedroomde reis naar Lourdes kan maken. Mooier kan het niet.

Nieuws Goirle 19-05-2017

Maandag 21 mei 2018: Pinkstervoettocht Nieuwkerk

Maandag 21 mei 2018: Pinkstervoettocht Nieuwkerk

In 1974 is deze bedevaart vanuit Goirle naar de kleine kapel in Nieuwkerk nieuw leven ingeblazen. En sindsdien heeft de voettocht elk jaar plaatsgevonden en een oecumenisch karkater gekregen. We vertrekken om 7.00 uur bij de AH aan het Van Hogendorpplein. In alle vroegte wandelen we samen door de ontwakende bossen naar het Sint Janskapelletje in de bossen bij Nieuwkerk. Daar hebben we om 8.00 uur een viering in de openlucht en aansluitend een gezellig samenzijn waar een ieder zijn/haar meegebrachte boterhammen kan opeten. Voor koffie, thee en limonade (er komen altijd veel kinderen mee) wordt gezorgd. Daarna kan ieder zijns weegs gaan.

Nieuws Goirle 12-10-2018

Terugblik Mariapassie

Terugblik Mariapassie

Tijdens de Lourdesreis, oktober 2017, vertelde onze reisleider over Aquero, de Mariapassie en het mooie doel dat daar aan verbonden zit. Zijn wervende woorden nam ik mee naar de torengroep...

Lees meer

Nieuws Goirle 19-05-2017

Maandag 21 mei 2018: Pinkstervoettocht N…

Maandag 21 mei 2018: Pinkstervoettocht Nieuwkerk

In 1974 is deze bedevaart vanuit Goirle naar de kleine kapel in Nieuwkerk nieuw leven ingeblazen. En sindsdien heeft de voettocht elk jaar plaatsgevonden en een oecumenisch karkater gekregen. We vertrekken...

Lees meer