/

Beleidsplan

Beleidsplan Parochie De Goede Herder

Onze uitdaging

We staan met elkaar de komende jaren voor een enorme uitdaging om Parochie De Goede Herder vitaal, levensvatbaar en toekomstbestendig te laten zijn. Een uitdaging om het goede te behouden én te vernieuwen. Om een programma uit te werken waarmee we in staat zijn verschillende groepen te bereiken. Waarmee we als parochie ook meer van betekenis kunnen zijn voor mensen die onze zorg goed kunnen gebruiken. Maar bovenal: een parochie waar het evangelie leeft, zichtbaar en tastbaar.

Op weg met een plan

Om het hele proces in goede banen te leiden, werken het pastoraal team en het parochiebestuur aan een beleidsplan. Bovenaan deze pagina vindt u een link naar dit beleidsplan. Dit wordt uiteindelijk geen plan "van bovenaf", maar wel een beleidsplan dat de richting aangeeft die de parochie wil gaan.

Het pastoraal team en het parochiebestuur gaan dit jaar met de torengroepen en parochianen in gesprek over dit beleidsplan om dit samen te detailleren, nader in te vullen en uit te voeren. In dit ontwikkelproces zullen we herkenbaar zijn aan onze kernwaarden: zorgvuldig en zorgzaam, gastvrij en aandachtig. In overleg met de torengroepen wordt bekeken hoe dit het beste kan worden aangepakt.

Op basis daarvan is er op 14 september een bijeenkomst gepland voor alle parochianen met informatie en workshops rond het beleidsplan.