/

Gebruik van het kerkgebouw

Concerten in het kerkgebouw.

In de parochie de Goede Herder is de voormalige Maria Boodschap kerk Tilburgseweg 147 het meest geschikt voor het houden van concerten.

-Een concert in de andere kerkgebouwen is mogelijk als het kerkbestuur daar toestemming voor geeft.

- Een belangrijke vraag bij concerten is of dat het mensen nader tot God brengt. Bijvoorbeeld gewijde religieuze of Christelijke muziek. Dat betekent dat concerten niet in strijd mogen zijn met de identiteit van het kerkgebouw. Het kerkgebouw is geen neutrale plaats.

-De positie van altaar - als symbool van Jezus Christus - en altaarruimte ook wel priesterkoor genoemd, worden uit respect voor de bijzondere positie die het in de eredienst inneemt niet gebruikt voor b.v. een concert.

- Het kerkgebouw is geen concertzaal. Bij voorkeur is de toegang gratis. Wel kan er tijdens de muziekuitvoering om een vrijwillige bijdrage gevraagd worden, bijvoorbeeld in de vorm van een deurcollecte aan het einde. Entree heffen is eventueel ook mogelijk.