/

Het ideaal van De Goede Herder

De Goede Herder

De titel van 'Goede Herder' is een titel die geldt voor Jezus en die is geinspireerd op het Johannesevangelie (Joh. 10,1-21). Jezus wordt daar beschreven als een goede herder, die Zijn leven in het teken stelt van de schapen. Het evangelie verwijst daarmee ook naar Psalm 23, De Heer is mijn Herder. Deze voorstelling stelt de verhouding tussen de herder en zijn schapen centraal; de autoriteit van de herder komt op in zijn doen en spreken - er zit waarheid en leidraad in en de schapen herkennen dat. Jezus heeft dat in het hele evangelie belichaamd. Het is aan de mensen die Zijn woorden horen om het tot hun ziel te laten doordringen. Zij zijn degenen die erin worden aangeroepen.

In onze moderne tijd is het eens temeer de uitdaging om de woorden en daden van Jezus Christus uit te dragen, opdat de zeggingskracht ervan weer even sterk voelbaar wordt als dat was voor de eerste christenen.

Een mooi ideaal waarmee we in onze Parochie De Goede Herder enthousiast aan de slag gaan!