/

Speerpunten

Waarin vindt samenwerking plaats?

Er zijn vier terreinen in de samenwerking, ofwel speerpunten:

Jeugd en Jongeren

(H. Strijards, pastoraal werker)

Hieronder valt het H. Vormsel en de voorbereiding daarop. Maar ook het vervolg op het vormsel, tienergroepen en jeugdgroepen. Ook valt te denken aan een jeugdkoor. Jongeren willen andere jongeren zien waarmee ze het geloof kunnen delen, dat kan makkelijker in de nieuwe parochie.

Een project dat onder Jeugd en Jongeren valt is de Tienerclub.

Kerk en samenleving

(Th. Van den Boom, pastoraal werker)

Hierbij gaat het om een brug te slaan tussen kerk en samenleving. Juist de mensen die het moeilijk hebben mogen ervaren dat we een gemeenschap zijn die om hen geeft. Zo is er een rouwverwerkingsgroep gestart, vooral voor hen die hun partner verloren hebben. Gedeelde smart is halve smart. Ook wordt gewerkt aan een sociaal vangnet, voor hen die hulp nodig hebben, zeker in onze tijd van (economische) crises. Mensen mogen Gods barmhartigheid ervaren.

 

Een project dat onder Kerk en Samenleving valt is Rouwverwerking.

 

Roeping en vorming

(J. Miltenburg, pastoor)

Gedurende een jaar zijn we vanuit de H. Schrift en gebed samengekomen om te onderscheiden wat God met ons leven voor heeft. Hierbij is Gods roeping breder verstaan dan de klassieke roeping tot priester of religieus. Op het gebied van geloofsvorming is er een cursus van 7 avonden geweest, over theologie van het lichaam, en een cursus voor het begeleiden van kinderen in hun geloof. Bij cursussen en vorming is het voor iedereen duidelijk dat zoiets beter werkt als het breder opgezet kan worden dan in de oude parochiestructuren.

Een project dat onder Roeping en Vorming valt is de Inspiratie-avond.

Huwelijk en Gezin

(H. Vugs, diaken, K. Loodts, kapelaan, J. van Amelsvoort, diaken)

Uiteraard valt hier de gemeenschappelijke huwelijksvoorbereiding onder, maar ook dagen voor degenen die al gehuwd zijn, voorbereiding op de Doop en Eerste Heilige Communie. Door krachten te bundelen kunnen er betere ideeën naar boven komen.

Een project dat onder Huwelijk en Gezin valt is de Huwelijksvoorbereiding.