/

Kerkbalans


Ook dit jaar vindt de jaarlijkse actie ‘Kerkbalans’plaats. Daarbij wordt onder het motto: ‘Wat is de Kerk mij waard?’  uw financiële bijdrage gevraagd.

In de parochie zijn al mooie dingen in gang gezet, zoals meer samenwerkingsprojecten tussen de verschillende locaties: de doopvoorbereiding, huwelijksvoorbereiding, felicitatiegroep, rouwverwerking, Alpha-cursus en vormselvoorbereiding zijn hier enkele voorbeelden van.

Geeft u aan Kerkbalans? Dan komt uw geld terecht bij de locatie van uw voorkeur. Daar wordt het bijvoorbeeld gebruikt om onderhoud van het gebouw, de energierekening en personeelskosten te betalen. Maar ook allerlei sociaal-maatschappelijke projecten en evenementen van de kerk zijn daardoor mogelijk. Zo blijft het katholieke geloof levend en wordt het doorgegeven, in de kerk en naar mensen daarbuiten.

Behalve eenmalig geld overmaken door middel van de acceptgiro kaart of overschrijvingsformulier/ internet bankieren zijn er ook andere mogelijkheden. Daaronder zijn ook fiscaal aantrekkelijke mogelijkheden. Kijk daarvoor op onze site onder "Schenking" bij "Periodieke giften".

Wij danken u bij voorbaat hartelijk voor uw bijdrage. U kunt ervan verzekerd zijn, dat die goed en zorgvuldig ten dienste van onze parochie wordt besteed.

Bankrekeningnummers waarop u uw gift kunt overmaken zijn:

Locatie

Bankrekeningnummer

Par. De Goede Herder (algemeen) NL68 RABO 0151 2123 25
Broekhoven NL90 RABO 0171 2497 04
Goirle NL26 RABO 0116 8204 70
Heike NL29 INGB 0002 4014 12
Heuvel NL37 RABO 0191 2475 96
Korvel NL37 INGB 0001 0746 96
Petrus en Paulus NL26 INGB 0001 1387 20
Trouwlaan NL64 RABO 0171 2002 17